2016.09.30, Ma Jeromos napja van

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium
Békéscsaba

Cserépkályha-készítő

Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola
Szombathely

Diétás szakács

Békés Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Békés)
Békés

Zöldség- gyümölcs eladó

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium
Dombóvár

Hirdetési ügyintéző

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Cegléd

Panziós, falusi vendéglátó

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Eger

Bútor- és lakástextil kereskedő

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
Budapest

Pék-cukrász

Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
Budapest

Géplakatos

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Kunhegyes

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona
Baja

Képzési ajánlatok, iskolák

Pedagógiai asszisztens (OKJ: 521400100000000)

Oktatás

Vissza a találatokhoz

Betöltéshez szükséges végzettségek

Érettségi bizonyítvány

Feltételek

szakképesítés

Képességek, tulajdonságok

türelem
tolerancia
szervezőkészség
önállóság
megbízhatóság
logikus gondolkodás
kézügyesség
kapcsolatteremtő képesség
határozottság
erős fizikumú
empátia

A pedagógiai asszisztens általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről.

Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken.

Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére.

Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. A pedagógussal együtt ügyeletet lát el a tanítási órák előtt, az óraközi szünetekben, a napközis foglalkozások befejeztével, szünidőben. Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri a tanulót.

Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t. Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.).

Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés, evőeszközök használata stb.). Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit. Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.

Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, orvosi előírásoknak megfelelően gyógyszert ad be, orvosi ellátást nem igénylő sérüléseket lát el, lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet.

Segíti a tanulót az általánosan használt gyógyászati segédeszközök használatában, részt vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak szervezésében, előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.).

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket.

Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában.

Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.

A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészséget fejlesztő feladatok, olvasási készséget fejlesztő feladatok, számolási készséget fejlesztő feladatok megoldásában.

A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a lelassult mentális fejlődésű tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában, a magatartási nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a magatartás rendezésében, a beilleszkedési
nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a beilleszkedési problémák rendezésében, a hiperaktív tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a hiperaktivitás rendezésében, a figyelemzavarral küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a figyelemzavar terápiájában, az autisztikus viselkedésű tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a speciális problémák rendezésében, a tehetséges tanulónak tehetsége kibontakoztatásában.

Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében.

Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről.

Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás).

Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az iskolai dokumentumok elkészítésében.

A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a tanárral a tanórán elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan kezeli az óravezetéshez szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által kijelölt tanórai feladatok elvégzését.

Együttműködik a pedagógussal a tanórákon a "Magyar nyelv és irodalom", az "Élő idegen nyelv", a "Matematika" az "Ember és társadalom", az "Ember a természetben", a "Földünk – környezetünk", a "Művészetek", az "Informatika", az "Életvitel és gyakorlati ismeretek",
a "Testnevelés és sport" műveltségi területi, illetve tantárgyi munkában.

Közreműködik a tanulók által elvégzett feladatok eredményének értékelésében, a haladási napló vezetésében és az iskolai adminisztrációban.

Érdeklődésed alapján érdemes az alábbi szakmákat is megnézned!

Gyógypedagógiai segítő munkás

Ha ez a szakma érdekel, keress a Milegyek adatbázisában szereplő képzőintézmények között:

J. L. Seagull Szakképző Iskola

3100 Salgótarján, Meredek u. 9.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

Primus Optimus Kft.

2098 Pilisszentkereszt, Tavasz u. 56.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola

6723 Szeged, Felső Tisza-part 25.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

Hírlevél

Jelentkezz hírlevelünkre!
E-mail cím:

A milegyek.hu portált fejleszti, és üzemelteti a Saldo Zrt. 2006. Minden jog fenntartva! Adatvédelem