2016.05.26, Ma Fülöp napja van

Gépíró és szövegszerkesztő

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Pécs

Fűrészipari szerszámélező

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Győr

Könnyűipari mérnökasszisztens

DISCIMUS Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola
Debrecen

Logisztikai ügyintéző

Pannon Középiskola és Szakiskola
Pécs

Gázhegesztő

Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium
Sopron

Autószerelő

Eötvös József Középiskola
Heves

Áruterítő

EFEB Üzleti Szakközépiskola
Budapest

Épületgépész technikus

Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola
Szeged

Szakács


Járműalkatrész-eladó

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Cegléd

Képzési ajánlatok, iskolák

Pedagógiai asszisztens (OKJ: 521400100000000)

Oktatás

Vissza a találatokhoz

Betöltéshez szükséges végzettségek

Érettségi bizonyítvány

Feltételek

szakképesítés

Képességek, tulajdonságok

türelem
tolerancia
szervezőkészség
önállóság
megbízhatóság
logikus gondolkodás
kézügyesség
kapcsolatteremtő képesség
határozottság
erős fizikumú
empátia

A pedagógiai asszisztens általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről.

Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken.

Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére.

Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. A pedagógussal együtt ügyeletet lát el a tanítási órák előtt, az óraközi szünetekben, a napközis foglalkozások befejeztével, szünidőben. Intézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri a tanulót.

Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra, erdei iskolában stb. kíséri a tanuló(ka)t. Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.).

Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés, evőeszközök használata stb.). Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit. Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.

Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, orvosi előírásoknak megfelelően gyógyszert ad be, orvosi ellátást nem igénylő sérüléseket lát el, lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet.

Segíti a tanulót az általánosan használt gyógyászati segédeszközök használatában, részt vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak szervezésében, előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.).

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket.

Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában.

Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.

A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a tanulónak íráskészséget fejlesztő feladatok, olvasási készséget fejlesztő feladatok, számolási készséget fejlesztő feladatok megoldásában.

A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segít a lelassult mentális fejlődésű tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában, a magatartási nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a magatartás rendezésében, a beilleszkedési
nehézséggel küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a beilleszkedési problémák rendezésében, a hiperaktív tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a hiperaktivitás rendezésében, a figyelemzavarral küzdő tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a figyelemzavar terápiájában, az autisztikus viselkedésű tanulónak a fejlesztő feladatok megoldásában és a speciális problémák rendezésében, a tehetséges tanulónak tehetsége kibontakoztatásában.

Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében.

Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről.

Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás).

Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az iskolai dokumentumok elkészítésében.

A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a tanárral a tanórán elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan kezeli az óravezetéshez szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által kijelölt tanórai feladatok elvégzését.

Együttműködik a pedagógussal a tanórákon a "Magyar nyelv és irodalom", az "Élő idegen nyelv", a "Matematika" az "Ember és társadalom", az "Ember a természetben", a "Földünk – környezetünk", a "Művészetek", az "Informatika", az "Életvitel és gyakorlati ismeretek",
a "Testnevelés és sport" műveltségi területi, illetve tantárgyi munkában.

Közreműködik a tanulók által elvégzett feladatok eredményének értékelésében, a haladási napló vezetésében és az iskolai adminisztrációban.

Érdeklődésed alapján érdemes az alábbi szakmákat is megnézned!

Gyógypedagógiai segítő munkás

Ha ez a szakma érdekel, keress a Milegyek adatbázisában szereplő képzőintézmények között:

J. L. Seagull Szakképző Iskola

3100 Salgótarján, Meredek u. 9.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

Primus Optimus Kft.

2098 Pilisszentkereszt, Tavasz u. 56.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola

6723 Szeged, Felső Tisza-part 25.


Kapcsolat felvétele a képzőintézménnyel
Ugrás az intézmény weboldalára

Hírlevél

Jelentkezz hírlevelünkre!
E-mail cím:

A milegyek.hu portált fejleszti, és üzemelteti a Saldo Zrt. 2006. Minden jog fenntartva! Adatvédelem