2014.11.01, Ma Marianna napja van

Műszakicikk-kereskedő

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Eger

Zománcműves

Burattino Általános- és Szakképző Iskola
Budapest

Személyügyi ügyintéző

Griff Humán Esélyegyenlőség Szakközépiskola
Győr

Kereskedő

School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola
Nagykálló

Gazdasági informatikus

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
Debrecen

Fröccsöntőgép-kezelő

Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium
Kaposvár

Gazdasági informatikus

J. L. Seagull Szakképző Iskola
Salgótarján

Volframelektródás védőgázas ívhegesztő

Mérei Ferenc Szakiskola
Budapest

Gázcseretelep-kezelő

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola
Pécs

Gépi forgácsoló

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
Szolnok

Képzési ajánlatok, iskolák

A munkaszerződés módosítása, módosulása

A munkaszerződés létrehozása is közös akaratnyilatkozaton alapul, ezért a módosításra is közös megegyezéssel kerül sor. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. A módosításra olyan változás adhat okot, ami a munkaszerződés kötelező, vagy lényeges tartalmi elemeit érinti. A munkaszerződés módosítását is írásban kell rögzíteni. A módosítás írásbeliségének elmulasztására ugyanúgy, mint a megkötéskori írásbeliség hiányára csak a munkavállaló hivatkozhat az ott megismert feltételekkel.


Tudjál róla, hogy a tudjál róla, hogy a munkaszerződés módosítása nélkül is évente egyenként 44 munkanapot – de összesen is csak 110 munkanapot (munkaszerződés módosítás nélkül!) köteles vagy más munkakörbe tartozó feladatokat ellátni, vagy a sajátmunkaköröd ellátása mellett, vagy helyette. Ezt a Munka Törvénykönyve átirányításnak nevezi. 

Ezenkívül felmerülő esetek: 

 • A munkáltató más munkahelyén -- kiküldetés (itthon vagy külföldön), vagy
 • Más munkáltatónál - kirendelés
 • Más munkáltatónál - ideiglenesen munkavégzés

A kiküldetést a kirendeléstől az különbözteti meg, hogy

 • kiküldetésben az eredeti munkáltató gyakorolja továbbra is a munkáltatói jogokat és rendelkezik az utasítás jogával,
 • kirendelés esetén – kivéve a munkaviszony felmondását – az a munkáltató gyakorolja a munkáltatói jogokat, ahova kirendeltek.

Előállhat a helyzet, hogy a munkáltatód nem tud munkával ellátni (legfeljebb 44 munkanapra) elrendelheti, hogy más munkáltatónál végezz munkát!
Ezt nevezzük ideiglenes munkavégzésnek. A kirendeléstől abban különbözik, hogy kirendelni csak "azonos tulajdonosi körbe" tartozó munkáltatóhoz (pl. ilyen a munkáltató által alapított kft.) lehet, míg a más munkáltatónál való ideiglenes munkavégzés esetén nincs ilyen megkötés!

Mindkét foglalkoztatási körülmény (kirendelés, vagy más munkáltatónál való munkavégzés) lényeges feltétele a munkáltatók közötti ingyenesség!

Tehát:

44 munkanapra kirendelhet a munkáltató (pl. az általa alapított kft.-hez), és elrendelheti, hogy 44 munkanapra menj át dolgozni egy idegen cég boltjába.(Ez 2x44=88 munkanap)

A munkaszerződés módosítása nélküli munkavégzés:

 •  beosztásodra, képzettségedre, korodra, egészségi állapotodra, egyéb körülményeidre tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat. Erre hivatkozva megtagadhatod az ilyen munkát.
 • Belföldi kiküldetés esetén utazási időnek számít:
  * autóval történő utazás esetén az indulástól a megérkezésig tartó idő
  * tömegközlekedési eszközzel való utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig tartó idő (beleértve az átszállás idejét is), és a megérkezéstől a munkavégzés
 •  Belföldi kiküldetés esetén, ha a munka-időbeosztás szerint az utazási idő a munkaidőn kívül esik, a személyi alapbér 40 %-a jár
 •  Kiküldetés esetén a jogszabály alapján járó költségtérítésen túlmenően a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket.
 •  A Munka Törvénykönyve azokat az eseteket sorolta fel, amikor a munkáltató munkaszerződés módosítása nélkül rendelhet el átirányítást, kiküldetést, kirendelést, más munkáltatónál történő ideiglenes munkavégzést egyenként 44 munkanapra, összesen 110 munkanapra, az ezen felüli átirányítást, kiküldetést, kirendelést, más munkáltatónál történő ideiglenes munkavégzést csak belegyezéseddel, azaz írásos megállapodásban lehet rendezni.

Mindezért milyen juttatást igényelhetsz?

 • Az átirányítás esetében a ténylegesen elvégzett munka ellenértékét (azaz: a kollégádtól átvett munkakör teljes vagy részbeni ellátásáért járó munkabér, minimum az átirányítás idejére járó távolléti díj!)
  Ha az "átvett" munkakör feladatai nem teljesíthetők a rendes munkaidő alatt, rendkívüli munkavégzésért járó díjazásban kell részesülnöd.
 • Kiküldetés esetén a munkáltató viseli a kiküldetéssel járó költségeket: utazási díj, a munkaidő-beosztáson kívül eső utazási idő esetén megfizetendő munkabér 40 %-a, a szállás költsége, napidíj, valamint a szükséges és igazolt minden egyéb költség. Természetesen jár a munkaszerződés szerinti munkabér! Ha a kiküldetés ideje alatt más munkakörbe tartozó feladatokat is el kell látod, az átirányítás szabályait kell alkalmazni.
 • Ha a kirendelnek más munkáltatóhoz (akár munkáltatóddal azonos tulajdonosi körbe tartozik, akár nem) – mivel munkaszerződésed nem módosul – mindkét esetben a munkaszerződés szerinti béred, és az átirányításnál, kiküldetésnél részletezett költségek és juttatások járnak.
 • Más helyiségben, más munkáltatónál végzendő munkára (kiküldetés, kirendelés, más munkáltatónál átmenetileg történő munkavégzés) nem kötelezhető beleegyezése nélkül a nő (terhessége megállapításától) és a gyermekét egyedül nevelő férfi is (a gyermek 3 éves koráig)

Nagyon fontos a kollektív szerződés ismerete, mert mint többször is utaltunk rá, lehetnek benne a juttatások kapcsán is olyan eltérések, amit nem árt tudnod.

A munkavállalókat tájékoztatni kell:

 • az átirányítás, kiküldetés, kirendelés és a más munkáltatónál átmenetileg történő munkavégzés várható időtartamáról,
 • kirendelés és más munkáltatónál átmenetileg történő munkavégzés esetén a munkáltató jogok gyakorlójának személyéről

Bizonyos esetekben a felek akaratától függetlenül a munkaszerződés az írásba foglalás nélkül is automatikusan módosul:

 • ha a módosítás valamely része érvénytelen, az automatikusan módosul
 • ha a kollektív szerződés kedvezőbbet határoz meg, mint az eredeti munkaszerződés

Tovább a munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére!


Hírlevél

Jelentkezz hírlevelünkre!
E-mail cím:

A milegyek.hu portált fejleszti, és üzemelteti a Saldo Zrt. 2006. Minden jog fenntartva! Adatvédelem